Najdete nás na Facebooku
 
 

 

 
 
 

...Upozornění

28.9.2023 NORMÁLNÍ PROVOZ

7.30 - 21.00

NOVÝ POSILOVACÍ STROJ hip-thrust

Tento stroj vám pomůže při tvarování vašich hyžďových svalů, boků a v neposlední řadě i stehenních svalů. Stane se neodmyslitelnou součástí vašeho tréninku. Přijďte si ho vyzkoušet. Stojí to za to!

DÁRKOVÝ POUKAZ

Chcete svým známým nebo blízkým udělat radost? Pořiďte jim DÁRKOVÝ POUKAZ do našeho centra. Bližší informace na tel.čísle 731 847 320, nebo osobně u obsluhy centra.

POZOR! MÁME NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

        731 847 320 

NOVÉ CVIČITELKY A CVIČITELE                                                                                                       Hledáme cvičitelky a cvičitele, trenéry a trenérky všech pohybových aktivit. Výhodné podmínky. Stále rozšiřujeme naše řady o nadšence, kteří umí a chtějí se realizovat.                                                    Kontaktujte nás na tel.čísle: 603 254 110.

 

POPIS STROJŮ


HORNÍ PATRO

 

Biceps stroj
Věž profi speciál
Protisměrné stahování kladek+hrazda Tricepsový stroj profi
Kombinovaný pec deck
Hrazda s dopomocí
Břicho stroj - kompletní
Břicho spodní
Ramena vsedě - upažování
Ramena - tlaky vsedě s dopomocí
Tlaky vsedě 45o - prsní svalstvo
Tlaky vsedě s dopomocí - prsní svalstvo

SPODNÍ PATRO
 

Leg press universální
Hacken dřep
Zakopávání vleže profi
Předkopávání profi
Unožovací stroj
Lýtka vsedě
Snožování s dopomocí
Lýtka ve stoje
Abduktor kombi

AEROBNÍ LINKA
 

Sportcentrum I-R Club je vybavené nejmodernějšími posilovacími přístroji firmy GRUN SPORT, které se vyznačují velkou variabilitou. Ta umožňuje, že praktický každý nezávisle na výšce, váze, tělesných a silových dispozicích si na nich plnohodnotně zacvičí. Každý přístroj prošel desetiletými vývoji biomechanických pohybů a je tedy konstrukčně zhotoven tak, aby maximálně efektivně, bezpečně a s plným výkonem zatížil sval, pro který je určen. Každý přístroj se dá nastavit a lehce seřídit.

A aby se každý z vás mohl podrobněji seznámit s technikou cvičení, dýcháním a zatížením svalové partie, připravili jsme pro vás rozbor jednotlivých přístrojů a techniku cvičení na nich.

V seznamu nenajdete ty přístroje, kde jsou jako zátěž použity kotouče, velké činky a jednoruční činky (multipress, rovné lavice, šikmé benchové lavice hlavou dolů, hlavou nahoru a vodorovné lavice, lavice na posilování břišního svalstva, Scottovu lavici, hyperextenzní lavice, posilovač zádového svalstva v předklonu, velké činky hmotnosti od 20 kg do 250 kg, stojan na dřepy, velké činky hmotnosti od 10 - 35 kg, EZ činky hmotnosti od 10 kg do 80 kg, sady jednoručních činek od 2,5 kg do 60 kg, stojany na činky).

NAHORU


HORNÍ PATRO


BICEPS STROJ

Provedení: nastavte si výšku sedátka, posaďte se na něj, nastavte si úhel sklonu opěrné desky, nastavte si požadovaný rozsah pohybu včetně zátěže na cihličkách. Uchopte osu přístroje v šíři ramen. Nadloktí opřete celou plochou o desku přístroje. Pokrčováním paží zvedejte osu k bradě, aniž byste oddálili lokty od desky. Z horní pozice spouštějte osu pomalu a kontrolovaně do dolní pozice. Ruce v loktech v dolní pozici zcela nepropínejte.

Dýchání: při spouštění osy nádech, v kontrahované pozici výdech.

Zatěžované svaly: dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní, flexory zápěstí.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: zvedáte lokty od lavičky, čímž snížíte napětí v pracujícím svalu, spouštíte osu až do napjatých paží - zvyšuje se riziko poranění úponů.

NAHORU


VĚŽ PROFI SPECIÁL

Na této věži se dá provádět celá řada cviků, které posílí především horní partie těla. Protože by popis všech cviků přesáhl rámec našeho záměru o rychlých informacích, popíšeme pouze hlavní cviky, které se na tomto přístroji dají provádět.

NÁZEV CVIKU: stahování kladky před tělem ve stoji

Provedení: postavte se čelem před kladku tak, aby lanko kladky směřovalo při cviku trochu šikmo dopředu. Zaujměte mírný stoj rozkročný. Uchopte rovnou osu držadla, nadhmatem s palci souhlasně s ostatními prsty (bezpalcový úchop) ve vzdálenost 10 - 15 cm (měřeno mezi palci). Mírně se předkloníte, stáhnete kladku do výchozí polohy, kdy nadloktí, směřující prakticky kolmo k zemi, držíte těsně při těle. Ruce v loktech maximálně pokrčíte. Z této pozice stahujete kladku pouze pohybem předloktí až do plně natažených, v loktech propnutých paží. Zpětný pohyb je pomalý a kontrolovaný.

Dýchání: při spuštění kladky nádech, při propnutých pažích výdech.

Zatěžované svaly: trojhlavý sval pažní, sval loketní.

Další cviky (obměny): možno použít různé druhy tyčí, nebo i provazů,  stahování možné provádět za tělem, provádět tricepsové stahování kladky jednou rukou, tricepsové stahování přes hlavu, posilovat břišní svalstvo, bicepsové zdvihy atd.

NÁZEV CVIKU: přítahy spodní kladky vsedě

Provedení: posadíte se na lavici čelem ke kladce, tažené zespodu a s dostatečným odstupem se nohama opřete o opěru. Uchopíte kladková držadla a pohyb začínáte v hlubokém předklonu s pažemi co nejvíce vytaženými z ramen. Zátěž můžete přitahovat dvojím způsobem: k hrudníku  lokty vzdálenými od trupu (těžiště práce se přenáší na střední oblast zad) a nebo k pasu s lokty taženými při těle (komplexně se zatěžuje široký sval zádový). V obou případech se nezaklánějte a snažte se lokty a ramena co nejvíce zatáhnout dozadu za osu trupu a zároveň stahovat lopatky k sobě.

Dýchání: při spouštění kladky a předklánění trupu se nadechujete, při dokončení přítahu kladky vydechujete.

Zatěžované svaly: celé spektrum zádových svalů.

NÁZEV CVIKU: stahování kladky svrchu širokým úchopem

Provedení: uchopte držadlo kladky širokým, nejlépe bezpalcovým úchopem nadhmatem a sedněte si na lavici přístroje, přičemž nohy si zaklesnete pod opěrky stehen. Kladku stahujete, až se dotknete držadlem horní partie zad v oblasti trapézových svalů.  Lokty během celého pohybu tlačíte do stran. Trup držíte stále vzpřímený. Při stahování kladky na hrudník se při dotahování zakloňte, lukovitě v hrudníku prohněte a pohyb zakončete zatažením ramen a loktů co nejvíce vzad za současného stahu lopatek. V horní poloze se vždy snažte vytáhnout ruce co nejvíce z ramen.

Dýchání: při spouštění kladky nádech, při stažení kladky výdech.

Zatěžované svaly: celé spektrum zádových svalů.

NAHORU


PROTISMĚRNÉ KLADKY plus
HRAZDA

Jedná se o část profi věže, na které se dají provádět protisměrné stahování kladek a cvičení na hrazdě.

Provedení: protisměrné stahování kladek se provádí na kladkách tažených ze shora. Uchopíte držadla kladek nadhmatem. Předkloníte se až do téměř horizontální polohy (rovnoběžně s podlahou). Stahování kladek provádíte s mírně pokrčenými pažemi v loktech. Nepohybujete a nepokrčujete ruce v zápěstí. Pro efektivní procvičení vnitřní oblasti prsních svalů překřižte paže tak dalece, jak jen to bude možné. Abyste udrželi trup ve stále stejné poloze, široce se rozkročte, pokrčte nohy v kolenou, můžete i jednou nohou nakročit mírně vpřed. Pohyb v horní, výchozí poloze nezastavujte a okamžitě pokračujte stahováním kladek. V dolní kontrahované poloze pohyb při překřížených pažích zadržíte a tím zesílíte příznivý vliv cviku na formování prsních svalů.

Dýchání: při roztahování paží nádech, při překřížení paží výdech.

Zatěžované svaly: prsní svaly, přední část deltového svalu, pilovitý sval přední.

Druhým cvikem jsou přítahy na hrazdě.
Provedení:
zde můžete provádět celou řadu variant, my si popíšeme základní - shyby širokým úchopem nadhmatem. Úchop volte až na dvojnásobek šířky ramen. Shyby provádíte z úplného visu, tedy z maximálního protažení zádových svalů, co nejvýše, alespoň po nos, resp. po zátylek.

Dýchání: při všech variantách shybů při spouštění do výchozí polohy nádech, při dotažení shybu výdech.

Zatěžované svaly: široký sval zádový, velký a malý sval oblý, sval podhřebenový, mezilopatkové svaly, sval trapézový, biceps, hluboký sval pažní, sval vřetenní, dolní oblast prsního svalu.

NAHORU


TRICEPSOVÝ STROJ PROFI

Tento přístroj může nahradit klasické shyby na bradlech.

Provedení: na přístroji si nastavte výchozí polohu stláčecích madel pomocí stavěcího šroubu (umístěn pod horní nosnou příčkou přístroje), nastavíte si zátěž a chodidly se zapřete o spodní válce. Uchopíte držadla stláčecích madel a  ve výchozí pozici provedete stlačení směrem dolů. Trup držte stále vzpřímený, lokty tlačte spíše k tělu. Pro větší účinnost zapojení tricepsů je možné použít obrácený úchop, kdy hřbety rukou a prsty směřují dovnitř a lokty vytáčíte ven.

Dýchání: při stláčení madel dolů nádech, při pohybu nahoru výdech.

Zatěžované svaly: trojhlavý sval pažní, sval loketní, prsní svaly (při mírném předklonu - pozor na poranění ramenních kloubů)

NAHORU


KOMBINOVANÝ PEC DECK

Přístroj vám umožní posilovat nejen prsní svalstvo z různých úhlů, ale při zaujmutí pozice čelem k přístroji a přenastavení ramen přístroje můžete zapojit i zadní hlavu deltových svalů.

Provedení:  a) posilování prsních svalů: nejdříve je třeba, dle velikosti postavy, nastavit si výšku lavičky a dále  rozsah pohybu na ramenech přístroje stavěcími šrouby. Obě chodidla se pevně opírají o zem, záda jsou opřená o svislou desku přístroje, paže uchopí držadla ramene přístroje. Ramena přístroje umožňují volný pohyb, budete se pohybovat v dráze, při které budete nejlépe cítit zapojení prsních svalů. Tento přístroj má tu výhodu, že během cvičení můžete měnit úhel zatížení prsních svalů a tím sval procvičit v mnoha pozicích. To má za následek lepší prokrvení svalstva a v důsledku lepší svalový rozvoj.

Dýchání: Při roztahování paží nádech, při dotyku paží výdech.

Zatěžované svaly: Prsní svaly, přední část deltového svalu, pilovitý sval přední.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: nepohybujte trupem, nenapřimujte se. Trup musí být ve stabilizované poloze.

Provedení: b) posilování zadních deltových svalů: zapažování provedete tak, že si nastavíte ramena přístroje pomocí stavěcích šroubů do kolmé polohy k vašemu tělu, které se otočí čelem k přístroji. Obě chodidla jsou pevně opřená o zem, tělo je v kolmé poloze k podlaze. Provedete zapažení do maximální možné polohy bez trhavých pohybů. Zpětný pohyb do výchozí polohy provedete rovněž plynule.

Dýchání:  při zapažení nádech, při předpažení výdech.

Zatěžované svaly:  zadní část deltového svalu, sval podhřebenový, malý sval oblý, svaly rombické, střední část trapézového svalu.

NAHORU


HRAZDA S DOPOMOCÍ

Provedení: nastavíte si potřebnou zátěž, která vám umožní provést předepsaný počet opakování a kleknete si na pojízdný vozík. Pažemi se chytnete tyče v šíři úchopu asi dvojnásobku šíře vašich ramen. Shyby provádíte z výchozí polohy úplného visu do koncové polohy, kdy se nos skoro dotkne tyče.

Dýchání: Při dotažení do shybu výdech, při spuštění do výchozí polohy nádech.

Zatěžované svaly: široký sval zádový, velký a malý sval oblý, sval podhřebenový, mezilopatkové svaly, sval trapézový, biceps, hluboký sval pažní, sval vřetenní, dolní oblast prsního svalu.

 

 

 

NAHORU


BŘICHO STROJ - KOMPLETNÍ

Provedení: sedněte si na lavici přístroje a nárty vložte pod válec. Nastavte si požadovanou zátěž a pažemi uchopte horní opěru rukou. Nyní provedete plynulé přítahy nohou a trupu k sobě, jako byste prováděli sklapovačky. Pocítíte silné pálení v oblasti břišního svalstva.

Dýchání: při pohybu nohou a trupu k sobě výdech, při opačném pohybu nádech.

Zatěžované svaly: přímý sval břišní, vnější a vnitřní šikmé břišní svaly, ohybače kyčelních kloubů, přímý sval stehenní.

NAHORU


BŘICHO  SPODNÍ

Provedení: sedněte si na lavici přístroje, upravte si válec tak, aby byl umístěn na stehenních svalech, upravte si zátěž. Rukama se chytnete horních držadel, záda přitisknete k podložce a provedete zvednutí stehen tak, abyste cítili zatížení břišního svalstva.

Dýchání: při zvednutí stehen výdech, při pohybu zpět do výchozí pozice nádech.

Zatěžované svaly: dolní část přímého svalu břišního, vnější a vnitřní šikmé břišní svaly, ohybače kyčelních kloubů, přímý sval stehenní. 

NAHORU


RAMENA VSEDĚ - UPAŽOVÁNÍ 

Provedení: sedněte si na lavici čelem k přístroji, nastavte si úhel pohybu obou vačkových pák pomocí stavěcích šroubů tak, abyste nadloktí vložili pod zatížené válce. Dlaněmi pevně uchopte madla. Obě chodidla jsou pevně opřená o spodní desku přístroje. Z této výchozí pozice upažte a pohyb končíte v momentě, kdy se lokty dostanou na úroveň ramen. Pokud byste dále vzpažovali, do činnosti zapojíte trapézové svaly.

Dýchání: na začátku pohybu nádech, při spuštění paží výdechujte.

Zatěžované svaly: deltové svaly (střední část), trapézové svaly (horní část), sval nadhřebenový.

NAHORU


RAMENA - TLAKY VSEDĚ S DOPOMOCÍ

Efektní cvičení pro zatížení a posílení ramenního svalstva s ideálně vedenou dráhou díky důmyslně vyřešené konstrukci přístroje.

Provedení: nastavíte si sedačku dle vašich požadavků včetně nastavení zátěže. Zády se pevně opřete o lavičku, nohy spočívají celou plochou na zemi. Pomocí nožní páky zvednete madla přístroje do polohy, kdy nebudou vaše ramena v nepřirozené poloze a madla uchopíte. Nyní provedete výtlak směrem nahoru a následně kontrolovaně spustíte zatížení do výchozí polohy.

Dýchání: při spuštění paží nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: deltový sval (hlavně přední část), horní část trapézového svalu.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: příliš velká zátěž, která nedovolí plynulý pohyb.  Dochází tak ke zkroucení těla, neúplnému rozsahu pohybu a prohýbání v bederní části.

NAHORU


TLAKY VSEDĚ 450 - PRSNÍ SVALSTVO

Provedení: nastavíte si spodní sedátko a požadovanou zátěž. Zády si lehnete na lavici, jejíž úhel jste si nastavili dle potřeby. Nohou přizvednete páku dopomoci a rukama chytnete držadla přístroje. Páku uvolníte a nohama se pevně opřete o zem. Provedete výtlak pažemi směrem vzhůru a následně směrem dolů, přičemž pohyb je po celou dobu vykonání cviku plynulý.

Dýchání: při spuštění nádech, při vytlačování dech zadržet a při dokončení pohybu výdech.

Zatěžované svaly: Prsní svaly (horní část), přední část deltového svalu, triceps.

 

NAHORU


TLAK VSEDĚ S DOPOMOCÍ - PRSNÍ SVALSTVO

Jedná se o základní cvičení pro svalstvo prsou s přesně vedenou dráhou pohybu.

Provedení: nastavíte si spodní sedátko dle potřeby a rovněž požadovanou zátěž. Zády se opřete o lavici. Nohou přizvednete páku dopomoci a rukama chytnete madla přístroje. Páku uvolníte. Nohy jsou celou plochou opřené o zem. Provedete výtlak směrem dopředu a následně kontrolovaně provedete zpětný pohyb do výchozí pozice.

Dýchání: při vytlačení zadržíte dech, při dokončení pohybu provedete výdech, při zpětném pohybu se nadechujete.

Zatěžované svaly: prsní svaly, triceps, přední část deltového svalu.

 

NAHORU


SPODNÍ PATRO


LEG PRESS UNIVERSÁLNÍ

Posilovací přístroj určený především pro procvičení čtyřhlavého svalu stehenního.

Provedení: lehnete si na opěrnou desku přístroje. Výchozí poloha je téměř z napnutých nohou. Výtlakem uvolníte otočné zajišťovací páky. Chodidla jsou na plošině v šíři ramen. Pomalu spouštíte váhu co nejníže, v dolní poloze pohyb nezastavujete a provede okamžité vytlačení váhy do skoro natažených nohou. Pokud chcete co nejvíce zatížit oblast kolen, umístíte chodidla na desce co nejvíce dolů  při zachování plného kontaktu chodidel s deskou. V případě snahy o silnější zatížení hýžďových svalů a ohýbačů stehen, umístíte chodidla při plném kontaktu s deskou co nejvíce nahoru. V tomto případě se jedná o jeden z nejlepších cviků na hýžďové svalstvo.  Paty musí neustále udržovat kontakt s deskou.

Dýchání: při spouštění váhy nádech, při výtlaku provedete výdech.

Zatěžované svaly: Čtyřhlavý sval stehenní, sval krejčovský, abduktory, adduktory, ohýbače stehen, hýžďové svaly.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: nespouštějte váhu příliš prudce a nekontrolovaně. Hrozí poranění kolen. Neodlepujte pánev od podložky.

Další možnosti: na tomto přístroji můžete procvičovat i lýtkové svalstvo. Plosky nohou opřete o spodní konstrukci vozíku a provedete výpon. 

NAHORU


HACKEN DŘEP

Posilovací přístroj určený především pro procvičení čtyřhlavého svalu stehenního.

Provedení: postavíte se na zešikmenou opěrnou desku přístroje (úhel je možné podle potřeby nastavit) na její horní část. Provedete mírný stoj rozkročný jako u dřepů. Ramena zasunete pod opěrné plochy vozíku. Nekulatíte záda, ta jsou opřená v celé ploše o desku vozíku. Pohyb začínáte z horní polohy, přecházíte do dřepu co nejníže a pomalu. Chodidla musí být dostatečně předsazená před tělem, paty musíte udržet na desce. Během pohybu hledíte před sebe, nikoli na zem.

Dýchání: při pohybu dolů nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: čtyřhlavý sval stehenní, sval krejčovský, abduktory, adduktory, ohybače stehen, hýžďové svaly.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: chodidla nejsou umístěna celou plochou na desce. Záda nejsou opřená celou plochou o desku vozíku.

Další možnosti: tento přístroj má u paty sklopné desky plošinku, na které je možné provádět výpony. Otočíte se čelem k přístroji, opěrky zasunete na ramena a budete provádět výpony. Umístění nohou je možné provádět buď s patami u sebe, od sebe a nebo rovnoběžně.

NAHORU


ZAKOPAVÁNÍ VLEŽE PROFI

Provedení: lehnete si břichem na přístroj tak, aby kolena přesahovala přes její okraj. Nohy zapřete za opěrné podložky přístroje nad patami v oblasti Achilovy šlachy. Uchopíte držadla vedle lavice. Ve výchozí poloze máte nohy v kolenou protažené. Nyní tlakem na opěrnou podložku, půlobloukovitým pohybem přitáhnete paty k hýždím, minimálně do kolmice vůči zemi. Zpětný pohyb je pomalý a kontrolovatelný.

Dýchání: Při spouštění zátěže nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: Ohýbače stehen - sval poloblanitý, pološlašitý, biceps femoris.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: prudce spouštíte zatížení a váhu zvedáte švihem se snahou o zapojení hýžďových svalů jejich pozvedem nad lavičku. Toto provedení vytváří riziko poranění bederní oblasti zad.

NAHORU


PŘEDKOPÁVÁNÍ PROFI

Provedení: posadíte se na přístroj a opřete se plně zády o opěrnou desku. Tu si nastavíte tak, aby jamka kolenního kloubu plně dosedla na okraj desky, na které sedíte. Spodní oválné válce si nastavíte tak, aby se opíraly o spodní část holenní, ani za nárt ani za chodidla. Pohyb začínáte ve spodní poloze z plného protažení kvadricepsu až po jeho úplné smrštění - propnutí v kolenou. Zde můžete pohyb na okamžik přerušit a potom pomalu a kontrolovaně opět spouštět.

Dýchání: při spouštění váhy nádech, při přednožení výdech.

Zatěžované svaly: čtyřhlavý sval stehenní, krejčovský sval.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat:  odlepujete záda od nastavitelné podložky, kolena máte ve vzduchu a nejsou opřená o kraj opěrné desky (hrozí poranění kolenního kloubu), válce spodní páky jsou umístěné za nárt nebo chodidla.

 

NAHORU


UNOŽOVACÍ STROJ

Multifunkční stroj určený k procvičení všech partií stehenního svalstva.

Provedení: před každým zahájením cvičení si musíte  upravit výšku podložky tak, aby vyhovovala vašim tělesným rozměrům

Potom si nastavíte volnou páku tak, aby vyhovovala vašemu průběhu cviku. Při zakopávání si páku nastavíte do levé, nebo pravé polohy výškově tak, abyste byli schopni na ni umístit svoji nohu. Postavíte se bokem k přístroji, nohu umístíte na válec páky a provedete zakopávání v plném pohybovém rozsahu. Při procvičování vnitřní strany stehen se postavíte čelem k přístroji přičemž páku umístíte a nastavíte zajišťovacím šroubem doprava opět tak, abyste na ni mohli umístit nohu. Pohyb je pak vykonáván dovnitř a ven přes levou nohu. Při posilování vnitřní strany stehen se postavíte čelem k přístroji, páku posunete doprava tak, abyste na ni mohli umístit pravou nohu a pohyb vedete přes levou nohu do maximálního roznožení. Nohy vždy po provedení příslušného počtu opakování vyměníte. Při žádném cviku neohýbáte nohu v kolenou.

Dýchání: střídavé dle právě prováděného cvičení

Zatěžované svaly: čtyřhlavý sval stehenní, biceps femoris, hýždové svalstvo, abduktory, adduktory, lýtkové svalstvo.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: ohýbání nohou v koleni, jakékoli výkyvy při pohybech nahoru a dolů, nesprávně nastavená spodní platforma.

NAHORU


LÝTKA VSEDĚ 

Provedení: sednete si na lavici přístroje, nastavíte si opěrný válec tak, aby byl opřený o kolena, když chodidla jsou opřená o podložku a paty spuštěny co nejníže. Následně provedete výpony. Postavení chodidel je možné: chodidla směřují paralelně dopředu, chodidla jsou špičkami k sobě a patami od sebe, chodidla jsou špičkami od sebe a patami k sobě. Rukama přidržujete opěrnou podložku.

Dýchání: Při pohybu dolů nádech, při pohybu nahoru výdech.

Zatěžované svaly: šikmý sval lýtkový.

 

 

 

 

NAHORU


SNOŽOVÁNÍ S DOPOMOCÍ

Provedení: sednete si na sedátko přístroje, pomocí horní páky umístíte obě ramena přístroje do polohy, kdy do nich můžete bez problému vložit nohy. Páku povolíte, chytnete se postranních madel a provedete unožení a následné přinožení.

Dýchání: Při unožování nádech, při přinožování výdech.

Zatěžované svaly: přitahovače stehen (sval hřebenový, sval štíhlý, dlouhý, krátký a velký přitahovač).

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat:  používání příliš velkých zátěží.

 

NAHORU


LÝTKA VE STOJE

Provedení: postavte se na podložku přístroje tak, aby více než polovina chodidla přesahovala přes její okraj. Rameny nadzvednete opěrky přístroje, tělo je zcela vzpřímené. Kolena pro snížení napětí mohou být mírně pokrčená. Rukama se přidržujete přístroje. Výpon proveďte ve spodní poloze z plného protažení až do maximální kontrakce na špičkách chodidel v horní poloze. Základní postoj je o něco užší než je šíře ramen, chodidla směřují paralelně dopředu - takto zatížíte lýtkové svaly rovnoměrně. Pokud vytočíte špičky dovnitř a paty ven, zatížení přenášíte více na vnější oblast lýtek. Při postavení špiček ven a patami dovnitř se rozvíjí vnitřní oblast lýtek.

Dýchání: při pohybu dolů nádech, při výponu výdech.

Zatěžované svaly: dvojhlavý sval lýtkový, šikmý sval lýtkový.

 

NAHORU


ABDUKTOR KOMBI

Tento kombinovaný přístroj vám umožní procvičit jak vnitřní, tak také vnější stranu stehen.

Provedení: základem tohoto přístroje je možnost nastavení, které se provádí na pravé straně přístroje (při pohledu zepředu), kdy pouhým povytažením páčky a posunutím ramen  přístroje dopředu a nebo dozadu docílíte nastavení přístroje pro možnost posílení buď abduktorů a nebo adduktorů. Podle tohoto nastavení pak buď snožujete a nebo roznožujete, přičemž postup je prakticky identický jako u přístroje s názvem snožování s dopomocí.

Dýchání: při unožování nádech, při přinožování výdech 

Zatěžované svaly: přitahovače stehen (sval hřebenový, sval štíhlý, dlouhý, krátký a velký přitahovač), vnější strana stehen.

NAHORU


AEROBNÍ LINKA

Bez aerobních přístrojů si dnes už moderní fitness neumíme představit. Jinak tomu není ani v našem Sportcentru. My vám můžeme nabídnout nejmodernější přístroje firmy STAR TRAC.

U nás můžete využít:

Běhací pásy Crosstrainery
Rotopedy Kola pro rozcvičení (Spinnery)

 

 
 

Ivan Rudzinskyj, Závodu Míru 1888, 53002 Pardubice, IČ: 11134488, DIČ: CZ5406101129

Bonusele fără depunere sunt cadouri de care se bucură toți pasionații de jocuri de noroc. Oamenii le numesc și „cadouri”. Aceste oferte sunt fie rotiri gratuite de Winbet casino online pe diferite jocuri de slot machine, fie bani gratuite.
Relaxe depois de trabalhar em https://mostbet-pt.com/ e ganhe uma boa quantia de dinheiro.

 

PARTNEŘI CENTRA: