Najdete nás na Facebooku
 
 

NEWSLETTER

Chcete zasílat newsletter FITSPORTIRCLUB na Váš e-mail?

Zadejte jej, prosím, do kolonky níže.

 
 
 

...Upozornění

PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 2020

Pondělí - Pátek     

7.30 - 12.00  14.00 - 21.00

Sobota                 

7.30 - 12.00  14.00 - 20.00

Neděle                                     

                    14.00 - 20.00

Od pondělí 25.5. zpřístupněny šatny a sprchy!

V pondělí 25.5. zpřístupňujeme šatny a srchy! Určitě dobrá zpráva pro všechny, kteří i přes tento zákaz chodili k nám cvičit a posilovat. Zároveň bychom požádali všechny naše návštěvníky, aby dodržovali  doporučení uvedená ve Sportcentru a dbali pokynů obsluhy. 

Děkujeme a přejeme pohodové zatížení vaši tělesné schránky.

 

NOVÉ STRÁNKY V PŘÍPRAVĚ!!

Připravujeme úplně nové, moderní internetové stránky našeho Sportcentra I-R CLUB. Chystáme i jedno velké překvapení. O jejich spuštění budete informováni.

POZOR!!

Sportcentrum I-R Club rozšířilo svůj strojový park o nové stroje. Navštivte nás a vyzkoušejte je!

 

Ukončení provozu

Ke dni 7.12.2019 byl ukončen provoz

Fitcentra I-R CLUB. V případě jakýchkoli dotazů

volejte na tel.číslo 603 254 110.

NOVÁ SLUŽBA-DEPOZIT!

Od 1.3.2019 si může každý člen našich center u svého účtu založit depozit. Depozit je virtuální peněženka, kam si můžete vložit libovolnou částku a následně z ní platit útratu za zboží. (Platit vstupy a legitimace není možné). Bližší informace u obsluhy center.

 

NOVÉ CVIČITELKY A TRENÉRY

Hledáme cvičitelky a cvičitele, trenéry a trenérky všech pohybových aktivit. Výhodné podmínky. Stále rozšiřujeme naše řady o nadšence, kteří umí a c htějí se realizovat. Kontaktujte nás na tel.čísle: 777 831 638,

 

POPIS STROJŮ


AEROBNÍ ZÓNA

Fitcentrum I-R Club prochází od roku 2012 komplexní výměnou posilovacích strojů, Původní stroje firmy PANATTA SPORT jsou postupně vyměňovány za úplně novou revoluční generaci posilovacích strojů německé firmy GYM 80. Zásadní rozdíl oproti původním strojům je nejen nový nadčasový design, ale především jejich funkčnost. Přenos síly je zajištěn pomocí gumových pásů, nastavení přístroje je jednodušší a funkčnější, pohyb sedaček je ovládán pístovým mechanizmem, veškerý pohyb je bezhlučný a plynulý, což se pozitivně odráží na zatížení nejen jednotlivých svalových skupin, ale má to příznivý vliv na zvýšené zatížení kloubů a vaziva.

Aby se každý z našich návštěvníků mohl podrobněji seznámit s technikou cvičení, dýcháním a zatížením svalové partie, připravili jsme pro vás rozbor jednotlivých přístrojů a techniku cvičení na nich.

NAHORU


POPIS STROJŮ


PŘEDKOPÁVÁNÍ

Provedení: posadíte se na přístroj a opřete se plně zády o opěrnou desku. Tu si nastavíte tak, aby jamka kolenního

kloubu plně dosedla na okraj desky, na které sedíte. Spodní oválné válce si nastavíte tak, aby se opíraly o spodní část holenní, ani za nárt ani za chodidla. Pohyb začínáte ve spodní poloze z plného protažení kvadricepsu až po jeho úplné smrštění – propnutí v kolenou. Zde můžete pohyb na okamžik přerušit a potom pomalu a kontrolovaně opět spouštět.

Dýchání: při spouštění váhy nádech, při přednožení výdech.

Zatěžované svaly: čtyřhlavý sval stehenní, krejčovský sval.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: odlepujete záda od nastavitelné podložky, kolena máte ve vzduchu a nejsou opřená o kraj opěrné desky (hrozí poranění kolenního kloubu), válce spodní páky jsou umístěné za nárt nebo chodidla.

.

NAHORU


ZAKOPÁVÁNÍ VSEDĚ

Provedení: nastavte si potřebnou zátěž, sedněte si na lavičku a nastavte si zadní opěrku. Nastavte si v potřebném úhlu přední válec a jeho výšku. Paty nohou položte na válec a stehna zajistěte horním válcem tak, aby se vám při pohybu nezvedala. Následně uchopte madla podel sedačky a proveďte zakopnutí a následné propnutí nohou.

Dýchání: při pohybu nahoru nádech, při pohybu dolů pod sedačku výdech.

Zatěžované svaly: biceps femoris, sval poloblanitý, sval pološlašitý, hýžďové svalstvo, lýtkové svalstvo.

 

 

NAHORU


ZAKOPÁVÁNÍ VLEŽE

Provedení: lehnete si břichem na přístroj tak, aby kolena přesahovala přes její okraj. Nohy zapřete za opěrné podložky přístroje nad patami v oblasti Achilovy šlachy. Uchopíte držadla vedle lavice. Ve výchozí poloze máte nohy v kolenou protažené. Nyní tlakem na opěrnou podložku, půlobloukovitým pohybem přitáhnete paty k hýždím, minimálně do kolmice vůči zemi. Zpětný pohyb je pomalý a kontrolovatelný.

Dýchání: Při spouštění zátěže nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: Ohýbače stehen - sval poloblanitý, pološlašitý, biceps femoris.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: prudce spouštíte zatížení a váhu zvedáte švihem se snahou o zapojení hýžďových svalů jejich pozvedem nad lavičku. Toto provedení vytváří riziko poranění bederní oblasti zad.

NAHORU


PEC DECK

Provedení:   nejdříve je třeba, dle velikosti postavy, nastavit si výšku spodní sedačky. Zvolte váhu zátěže. Obě chodidla se pevně opírají o zem, záda jsou opřená o svislou desku přístroje, paže uchopí opěrky přístroje.  Provedete pohyb paží k sobě tak, že se před tělem dotknou a následně, kontrolovaně se obě paže vrátí zpět do výchozí pozice.

Dýchání: Při upažení nádech, při dotyku paží před tělem výdech.

Zatěžované svaly: Prsní svaly, přední část deltového svalu, pilovitý sval přední.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: nepohybujte trupem, nenapřimujte se. Trup musí být ve stabilizované poloze.

 

NAHORU


CHEST PRESS - TLAKY VSEDĚ NA PRSA

Jedná se o základní cvičení pro svalstvo prsou s přesně vedenou dráhou pohybu.

Provedení: nastavíte si spodní sedátko dle potřeby a rovněž požadovanou zátěž. Zády se opřete o lavici. Nohou přizvednete páku dopomoci a rukama chytnete madla přístroje. Páku uvolníte. Nohy jsou celou plochou opřené o zem. Provedete výtlak směrem dopředu a následně kontrolovaně provedete zpětný pohyb do výchozí pozice.

Dýchání: při vytlačení zadržíte dech, při dokončení pohybu provedete výdech, při zpětném pohybu se nadechujete.

Zatěžované svaly: prsní svaly, triceps, přední část deltového svalu.

NAHORU


DELT DECK - ZAPAŽOVÁNÍ NA PŘÍSTOJI

Provedení: nastavte si zátěž a výšku sedačky. Pevně se opřete nohama o zem, hrudníkem se opřete o opěrku před sebou, pevně uchopte madla přístroje. Proveďte zapažení a následně kontrolovaným pohybem zpět do výchozí pozice-předpažení.

Dýchání: při zapažení nádech, při předpažení výdech

Zatěžované svaly: mezilopatkové svaly, zadní část deltových svalů, trapézy, tricepsy.

 

 

 

 


NAHORUPROTISMĚRNÉ STAHOVÁNÍ KLADEK

Provedení: cvik se provádí na kladkách tažených ze shora. Uchopíte držadla kladek nadhmatem. Předkloníte se až do téměř horizontální polohy (rovnoběžně s podlahou). Stahování kladek provádíte s mírně pokrčenými pažemi v loktech. Nepohybujete a nepokrčujete ruce v zápěstí. Pro efektivní procvičení vnitřní oblasti prsních svalů překřižte paže tak dalece, jak jen to bude možné. Abyste udrželi trup ve stále stejné poloze, široce se rozkročte, pokrčte nohy v kolenou, můžete i jednou nohou nakročit mírně vpřed. Pohyb v horní, výchozí poloze nezastavujte a okamžitě pokračujte stahováním kladek. V dolní kontrahované poloze pohyb při překřížených pažích zadržíte a tím zesílíte příznivý vliv cviku na formování prsních svalů. Na této sestavě můžete cvičit i jiné cviky jako např. bicepsový zdvih, tricepsové stláčení kladky, dvojitý biceps ve stoji, unožování do stran, zanožování, křížení nohou apod.

Dýchání: při roztahování paží nádech, při překřížení paží výdech.

Zatěžované svaly: prsní svaly, přední část deltového svalu, pilovitý sval přední.

NAHORU


VĚŽ KOMBINOVANÁ

Na této věži se dá provádět celá řada cviků, které posílí především horní partie těla. Protože by popis všech cviků přesáhl rámec našeho záměru o rychlých informacích, popíšeme pouze hlavní cviky, které se na tomto přístroji dají provádět.

NÁZEV CVIKU: stahování kladky před tělem ve stoji

Provedení: postavte se čelem před kladku tak, aby pás kladky směřovalo při cviku trochu šikmo dopředu. Zaujměte mírný stoj rozkročný. Uchopte rovnou osu držadla, nadhmatem s palci souhlasně s ostatními prsty (bezpalcový úchop) ve vzdálenost 10 - 15 cm (měřeno mezi palci). Mírně se předkloníte, stáhnete kladku do výchozí polohy, kdy nadloktí, směřující prakticky kolmo k zemi, držíte těsně při těle. Ruce v loktech maximálně pokrčíte. Z této pozice stahujete kladku pouze pohybem předloktí až do plně natažených, v loktech propnutých paží. Zpětný pohyb je pomalý a kontrolovaný.

Dýchání: při spuštění kladky nádech, při propnutých pažích výdech.

Zatěžované svaly: trojhlavý sval pažní, sval loketní.

Další cviky (obměny): možno použít různé druhy tyčí, nebo i provazů,  stahování možné provádět za tělem, provádět tricepsové stahování kladky jednou rukou, tricepsové stahování přes hlavu, posilovat břišní svalstvo, bicepsové zdvihy atd.

NÁZEV CVIKU: přítahy spodní kladky vsedě

Provedení: posadíte se na lavici čelem ke kladce, tažené zespodu a s dostatečným odstupem se nohama opřete o opěru. Uchopíte kladková držadla a pohyb začínáte v hlubokém předklonu s pažemi co nejvíce vytaženými z ramen. Zátěž můžete přitahovat dvojím způsobem: k hrudníku  lokty vzdálenými od trupu (těžiště práce se přenáší na střední oblast zad) a nebo k pasu s lokty taženými při těle (komplexně se zatěžuje široký sval zádový). V obou případech se nezaklánějte a snažte se lokty a ramena co nejvíce zatáhnout dozadu za osu trupu a zároveň stahovat lopatky k sobě.

Dýchání: při spouštění kladky a předklánění trupu se nadechujete, při dokončení přítahu kladky vydechujete.

Zatěžované svaly: celé spektrum zádových svalů.

NÁZEV CVIKU: stahování kladky svrchu širokým úchopem

Provedení: uchopte držadlo kladky širokým, nejlépe bezpalcovým úchopem nadhmatem a sedněte si na lavici přístroje, přičemž nohy si zaklesnete pod opěrky stehen. Kladku stahujete, až se dotknete držadlem horní partie zad v oblasti trapézových svalů.  Lokty během celého pohybu tlačíte do stran. Trup držíte stále vzpřímený. Při stahování kladky na hrudník se při dotahování zakloňte, lukovitě v hrudníku prohněte a pohyb zakončete zatažením ramen a loktů co nejvíce vzad za současného stahu lopatek. V horní poloze se vždy snažte vytáhnout ruce co nejvíce z ramen.

Dýchání: při spouštění kladky nádech, při stažení kladky výdech.

Zatěžované svaly: celé spektrum zádových svalů.


VÝPONY NA PŘÍSTROJI VE STOJI

Provedení: postavíme se na podložku, nastavíme si výškově opěrky, nastavíme zátěž. Více než polovina chodidla bude přesahovat přes podložku. Rameny nadzvedneme opěrky přístroje, tělo je zcela vzpřímené. Kolena mohou být pro snížení napětí mírně pokrčená. Rukama se přidržujeme konstrukce přístroje. Výpon provádíme ze spodní polohy z plného natažení až do maximální kontrakce na špičkách chodidel v horní poloze.

Dýchání: při pohybu dolů nádech, při výponu výdech.

Zatěžované svaly: dvojhlavý sval lýtkový, šikmý sval lýtkový.


NAHORU


PŘÍTAHY VSEDĚ NA ZÁDA

Přístroj je šetrný k bederní páteři.

Provedení: nastavte si výšku sedačky a také hrudní opěrku. Zároveň si nastavte i zátěž. Posaďte se, opřete se o hrudní opěrku tak, aby záda byla kolmá a pevně zafixovaná, nohama se opřete o zem. Uchopte držadla přístroje a proveďte přítahy k hrudníku. Následně proveďte zpětný pohyb do výchozí pozice.

Dýchání: při spuštění nádech, při dotažení madel k hrudníku výdech.

Zatěžované svaly: široký sval zádový, velký a malý sval oblý, svaly rombické, zadní část deltového svalu, střední oblast trapézového svalu, dvojhlavý a hluboký sval pažní.

NAHORU


SCOTTOVA LAVICE - PŘÍSTROJ

Provedení: nastavíme požadovanou zátěž, nastavíme sedací lavičku tak, aby nadloktí bylo opřeno celou plochou o Scottovu lavici. Uchopíme tyč přístroje a zvedáme ji ji k bradě, aniž bychom oddalovali lokty od lavice. Z horní pozice kontrolovaným pohybem spouštíme tyč zpět do výchozí pozice.


Dýchání: při spouštění osy nádech, při pohybu nahoru výdech.

Zatěžované svaly: dvojhlavý sval pažní, hlunoký sval pažní, flexory zápěstí.

 


NAHORU


HRAZDA S DOPOMOCÍ

Provedení: (kliky) nastavte si potřebnou zátěž, která vám umožní provést předepsaný počet opakování, klekněte si na sklopnou opěru. Pažemi se chytněte tyče v šíři úchopu asi dvojnásobku šíře vašich ramen. Shyby provádíte z výchozí polohy úplného visu do koncové polohy, kdy se nos skoro dotkne tyče.

Dýchání: Při dotažení do shybu výdech, při spuštění do výchozí polohy nádech.

Zatěžované svaly: široký sval zádový, velký a malý sval oblý, sval podhřebenový, mezilopatkové svaly, sval trapézový, biceps, hluboký sval pažní, sval vřetenní, dolní oblast prsního svalu.                                                                      

Poznámka: na přístroji můžete provádět i biceps podhmatem, shyby širokým i úzkým úchopem, kliky na bradlech apod.  Po sklopení opěry můžete cviky provádět i bez dopomoci.                                                                                                       

NAHORU


POSILOVAČ BŘIŠNÍCH SVALŮ - STROJ

Provedení: nastavíme zátěž a opěrný válec, za který si zaklesneme nárty chodidel. Rukama se chytneme opěrek nad hlavou a provedeme pohyb trupu a nohou k sobě (podobně jako u sklapovaček). Následně při zatnutém břišním svalstvu provedeme pohyb nohou a trupu zpět do výchozí pozice. Cihličky se nesmí dostat do polohy, kdy by se navzájem dotýkaly – svalstvo musí být stále pod tenzí.            

Dýchání: při zpětném pohybu nádech, při zatížení výdech.

Zatěžovaní svaly: přímý sval břišní (spodní část), šikmé břišní svaly, ohýbače kyčlí, přímý sval stehenní.

 

NAHORU


POSILOVAČ BŘIŠNÍCH SVALŮ (HOUPAČKA)

Provedení: klekněte si na houpačku tak, aby nárty byly opřené o konec houpačky. Nastavte se výšku loketních opěrek. Lokty musí být pevně o opěrky opřené. Nyní proveďte zatnutí břišních svalůl tak, aby nohy opřené o houpačku provedly pohyb vpřed. Po dosažení maximální polohy jdou nohy kontrolovaně zpět při zatnutém břišním svalstvu, ale pohyb musí být zastaven tak, aby pohyb nebyl veden do zanožení! Opěrku lavičky můžete natočit, zatížíte tak šikmé svaly břišní.                                 

Dýchání: při pohybu dolů nádech, při pohybu nahoru výdech

Zatěžované svaly: přímý sval břišní, spodní část břišního svalstva, vnitřní a vnější šikmé svaly břišní, ohýbače kyčlí, přímý sval stehenní.

 

 

NAHORU


UPAŽOVÁNÍ VSEDĚ


Provedení: lavičku si nastavte do potřebné výšky, nastavte si polohu opěrných válců (tak aby se zvolená zátěž zvedla při zasunutí paží pod válec ze zbývajících cihliček). Uchopte držadla a proveďte rozpažení. Pohyb zastavte těsně nad rovinou s podlahou. Kontrolovaným pohybem se dostaňte zpět do výchozí pozice

Dýchání: při zvednutí zátěže nádech, při spuštění zátěže výdech.

Zatěžované svaly: deltové svaly (střední část), trapézový sval, sval nadhřebenový.

 

 

 

 

 

NAHORU


MULTIPRESS

Provedení: přístroj využívá zcela nové technologie pohybu pomocí originálních ložiskových pouzder japonské výroby, které zaručují minimální odpor a tichý chod. Na tomto přístroji se dá cvičit hned celá škála cviků, jakými jsou dřepy, rovný a šikmý bench press, tlaky vsedě na ramena, mrtvé tahy, přítahy k bradě a podobně. V případě požadavku na provedení jednotlivých cviků se obraťte na obsluhu našeho centra.

 

 

 

NAHORU


BENCH PRESS - TLAKOVÁ LAVICE ROVNÁ

Popis: lavice určená pro tlaky vleže na rovné lavici.

 

 

 

 

 

NAHORU


BENCH PRESS - TLAKOVÁ LAVICE HLAVOU NAHORU

Popis: lavice určená pro tlaky vleže na šikmé lavici.

 

 

 

 

NAHORU


LAVICE POLOHOVACÍ

Popis: lavice slouží pro provedení nejrůznějších cviků. Lavice je plně nastavitelná a to jak její delší, tak také kratší část.

 

 

 

NAHORU


 

SCOTTOVA LAVICE

Provedení: uchopíte velkou činku v šíři ramen. Nadloktí opřete celou plochou o plochu lavice. Pokrčováním paží zvedáte činku k bradě. Lokty neoddalujte z plochy opěrky. Z horní pozice činku spouštějte pomalým pohybem zpět do výchozí pozice.

Dýchání: při spouštění činky nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní, flexory zápěstí.

 

 

 

 

 

NAHORU


STOJAN NA PŘIKLÁDACÍ ČINKY + EZ TYČE

Popis: stojan umožňuje naložit váhu na obouruční tyče podle svých požadavků. Na stojanu jsou umístěné i EZ tyče.

 

 

 

 

NAHORU


JEDNORUČNÍ ČINKY

Popis: jednoruční činky od 1 kg do 60 kg. Sada činek je v rozmezí 1 kg – 24 kg zdvojená. Hmotnost činek je  stupňována po 2 kg.

 

 

 

 

NAHORU


BICEPSOVÝ STROJ JEDNORUČ

Provedení: nastavte si výšku sedátka, posaďte se na něj a nastavte si zátěž. Uchopte držadla přístroje, pevně se opřete o desku, nohama se opřete o madlo.  Nadloktí opřete celou plochou o opěrky přístroje. Pokrčováním levé a pravé paže zvedejte zátěž co nejvíce, aniž byste oddálili lokty od desky. Pohyb můžete vykonávat buď střídavě a nebo obouruč. Ruce v loktech v dolní pozici zcela nepropínejte.

Dýchání: při spouštění držadla nádech, v kontrahované pozici výdech.

Zatěžované svaly: dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní, flexory zápěstí.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: zvedáte lokty od opěrky, čímž snížíte napětí v pracujícím svalu, spouštíte osu až do napjatých paží - zvyšuje se riziko poranění úponů.

NAHORU


TRICEPSOVÝ STROJ

Tento přístroj může nahradit tricespové zdvihy vleže na zádech.

Provedení: na přístroji si nastavte spodní sedačku tak, abyste se lokty opřeli o vodorovnou desku. Nohama se pevně opřete o zem. Opěrky přístroje uchopte do dlaní a proveďte tlak směrem na desku. Cvik můžete provádět buď současně oběma pažemi najednou a nebo střídavě. Trup držte stále vzpřímený, lokty tlačte do bočních opěrek. Úchop můžete variabilně střídat.

Dýchání: při stláčení opěrek přístroje dolů nádech, při pohybu nahoru výdech.

Zatěžované svaly: trojhlavý sval pažní, sval loketní.

 

 

 

NAHORU


RAMENA - TLAKY VSEDĚ S DOPOMOCÍ

Provedení: nastavíte si sedačku dle vašich požadavků včetně nastavení zátěže. Zády se pevně opřete o lavičku, nohy spočívají celou plochou na zemi. Pomocí nožní páky zvednete madla přístroje do polohy, kdy nebudou vaše ramena v nepřirozené poloze a madla uchopíte. Nyní provedete výtlak směrem nahoru a následně kontrolovaně spustíte zatížení do výchozí polohy.

Dýchání: při spuštění paží nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: deltový sval (hlavně přední část), horní část trapézového svalu.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: příliš velká zátěž, která nedovolí plynulý pohyb.  Dochází tak ke zkroucení těla, neúplnému rozsahu pohybu a prohýbání v bederní části.

NAHORU


LEG PRESS

Posilovací přístroj určený především pro procvičení čtyřhlavého svalu stehenního.

Provedení: lehnete si na opěrnou desku přístroje. Výchozí poloha je téměř z napnutých nohou. Výtlakem uvolníte otočné zajišťovací páky. Chodidla jsou na plošině v šíři ramen. Pomalu spouštíte váhu co nejníže, v dolní poloze pohyb nezastavujete a provede okamžité vytlačení váhy do skoro natažených nohou. Pokud chcete co nejvíce zatížit oblast kolen, umístíte chodidla na desce co nejvíce dolů  při zachování plného kontaktu chodidel s deskou. V případě snahy o silnější zatížení hýžďových svalů a ohýbačů stehen, umístíte chodidla při plném kontaktu s deskou co nejvíce nahoru. V tomto případě se jedná o jeden z nejlepších cviků na hýžďové svalstvo.  Paty musí neustále udržovat kontakt s deskou.

Dýchání: při spouštění váhy nádech, při výtlaku provedete výdech.

Zatěžované svaly: Čtyřhlavý sval stehenní, sval krejčovský, abduktory, adduktory, ohýbače stehen, hýžďové svaly.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: nespouštějte váhu příliš prudce a nekontrolovaně. Hrozí poranění kolen. Neodlepujte pánev od podložky.

NAHORU


HACKEN DŘEP

Posilovací přístroj určený především pro procvičení čtyřhlavého svalu stehenního.

Provedení: postavíte se na zešikmenou opěrnou desku přístroje (úhel je možné podle potřeby nastavit) na její horní část. Provedete mírný stoj rozkročný jako u dřepů. Ramena zasunete pod opěrné plochy vozíku. Nekulatíte záda, ta jsou opřená v celé ploše o desku vozíku. Pohyb začínáte z horní polohy, přecházíte do dřepu co nejníže a pomalu. Chodidla musí být dostatečně předsazená před tělem, paty musíte udržet na desce. Během pohybu hledíte před sebe, nikoli na zem.

Dýchání: při pohybu dolů nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: čtyřhlavý sval stehenní, sval krejčovský, abduktory, adduktory, ohybače stehen, hýžďové svaly.

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat: chodidla nejsou umístěna celou plochou na desce. Záda nejsou opřená celou plochou o desku vozíku.

Další možnosti: tento přístroj má u paty sklopné desky plošinku, na které je možné provádět výpony. Otočíte se čelem k přístroji, opěrky zasunete na ramena a budete provádět výpony. Umístění nohou je možné provádět buď s patami u sebe, od sebe a nebo rovnoběžně.

NAHORU


ROZNOŽOVÁNÍ

Provedení: sednete si na sedátko přístroje, chodidla umístíte na stupadla páky a koleno bočně opřete o opěrky. Rukama se chytnete podelných madel. Provedete roznožení a následné kontrolované přinožení.

Dýchání: Při roznožování nádech, při přinožování výdech.

Zatěžované svaly: vnější strana stehen

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat:  používání příliš velkých zátěží.

 

 

 

NAHORU


ZANOŽOVÁNÍ

Provedení: kleknete si pravým kolenem na podložku, přičemž levou nohu vložíte do zanožovací páky. Uchopíte rukama madla přístroje a provedete zanožení. Po vykonání předepsaného počtu opakování si nohy vyměníte.

Dýchání: při zanožení nádech, při přinožení výdech.

Zatěžované svaly: velký sval hýžďový, dvojhlavý sval stehenní

Chyby, kterých byste se měli vyvarovat:  nenastavujte si velkou zátěž, nevytáčejte trup.

Pohyb provádějte kontrolovaně.

 

 

NAHORU


DŘEPY NA PŘÍSTROJI

Jedná se o vynikají stroj, který nedovolí předklon při provádění dřepů a hlídá tak naši páteř.

Provedení: Zvolte si vhodnou zátěž, stroj odjistěte a postavte se rameny pod opěrky přístroje. Stoj rozkročný v šíři ramen, chodidla jsou mírně vytočená. Dřep provádíme do horizontální polohy stehen se zemí nebo těsně pod ní. Kolena jsou v celém průběhu pohybu nad osou chodidel, tedy je netlačíme ani ven.

Dýchání: Při přechodu do dřepu nádech, při zvednutí z dřepu výdech.

Zatěžované svaly: Čtyřhlavý sval stehenní, abduktory, adduktory, sval krejčovský, ohybače stehen, hýžďové svaly.

 

 

NAHORU


OSLÍ VÝPONY

Provedení: nastavíme si opěrku zad při předklonu trupu, nastavíme zátěž. Předkloníme se a při mírném podřepnutí vsuneme záda pod opěrku zad, chodidla opřeme o kovový výstupek na kterém budeme provádět výpony. V předklonu se opřeme lokty o desku a chytneme se rukama za držadla. Celé tělo zpevníme a provedeme „oslí" výpony v plném rozsahu.

Dýchání: Při pohybu dolů nádech, v horní poloze výdech.

Zatěžované svaly: Dvojhlavý sval lýtkový, šikmý sval lýtkový.

 

 

.

NAHOR


AEROBNÍ ZÓNA

Bez aerobních přístrojů si dnes už moderní fitness neumíme představit. Jinak tomu není ani v našem Fitcentru. My vám můžeme nabídnout  přístroje firmy STAR TRAC, SPORT ART a nově také PRECOR a jejich eliptical. Jako jediný na světě má zvedací běhací plošinu, která je cílená především na hýžďové svalstvo a svalstvo stehen.

U nás můžete využít:  Běhací pásy (3 ks), steppery (3 ks), rotopedy (4 ks), elipticaly (2 ks), veslovací přístroj digitální (l ks).

NAHORU


 
 

Ivan Rudzinskyj, Závodu Míru 1888, 53002 Pardubice, IČ: 11134488, DIČ: CZ5406101129

 

PARTNEŘI CENTRA: